FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
đang trong xu hướng tăng mạnh. đang có xu hương giảm điểm chỉnh về fibo 1.6 chờ tín hiệu tại vùng giá này canh mua vào
SL 1.309
TP 1.325

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.