ngobao1975

Xu hướng của GU từ 21/4

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU vừa phá vỡ nhẹ đường trendline tăng, đồng thời giá đang tích lũy trong mô hình tam giá. Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ 1.296-1.301 thì sẽ giảm về vùng hỗ trợ 1.277-1.282. Sau đó giá hồi tăng trở lại vùng 1.296-1.301 và sẽ tiếp tục giảm về vùng 1.248-1.254.
Bình luận:
Giá vẫn đang trên xu hướng giảm xuống vùng hỗ trợ 1.277-1.282, tuy nhiên sẽ có sóng hồi nhẹ lên vùng 1.296, canh PA giảm và tiếp tục sell đến vùng hỗ trợ 1.277-1.282.
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm và quay về xu hướng tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.