ngobao1975

Xu hướng của GU từ 21/4

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU vừa phá vỡ nhẹ đường trendline tăng, đồng thời giá đang tích lũy trong mô hình tam giá. Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ 1.296-1.301 thì sẽ giảm về vùng hỗ trợ 1.277-1.282. Sau đó giá hồi tăng trở lại vùng 1.296-1.301 và sẽ tiếp tục giảm về vùng 1.248-1.254.
Bình luận: Giá vẫn đang trên xu hướng giảm xuống vùng hỗ trợ 1.277-1.282, tuy nhiên sẽ có sóng hồi nhẹ lên vùng 1.296, canh PA giảm và tiếp tục sell đến vùng hỗ trợ 1.277-1.282.
Giao dịch được đóng thủ công: Giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm và quay về xu hướng tăng.