duongfbss

GBP USD tiếp tục xu hướng

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Với lực hồi giá để có lực vượt ngưỡng đỉnh mới, GBP lần này là lực tăng cực mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.