tradomcandle

GBPUSD lệnh chờ bán mùng 3 Tết "có điều kiện"

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tức giá phải phản ứng ngay 1 con sóng hồi về vùng giá Limit. (bỏ lệnh nếu giá chần chừ hoặc đi xuống).
Đây là thiết lập FRB, một trong những thiết lập mang nhiều giá trị học tập về thanh khoản từ 2 phe bán và phe mua và nhiều kỹ thuật khác trong Hành động giá.
Nhớ giữ vốn dưới 2% tổng vốn.
Rất biết Anh Chị theo dõi kênh TRADOM.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.