huan162

GBP/ USD 01->08/01/22 Phân Tích theo PP Bob Volman

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại là tăng , giá giao dịch nhất quán trên EMA chờ 1 cú nén giữa dg EMa và đường xu hướng để BUY .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.