anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPUSD 29/11/2021

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ mua Gu tại vùng giá như hình, sl tp như hình
Nhớ tuân thủ sl tp, quản lý vốn.
Chúc mọi người giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.