SonPriceAction

Short GBPUSD

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đã pullback trở về ngưỡng hỗ trợ nay thành kháng cự mới và tạo 1 bearish fakey trên d1. Short GBPUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.