Tan_Phong

GBPUSD ngưỡng cuối cùng cho mọi hi vọng của seller

Đào tạo
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trên biểu đồ D1, chúng ta nhận thấy những mức kháng cự thấp, yếu hơn đã bị phá bỏ. Giờ đây mốc kháng cự gần như cuối cùng đang được thử thách, nếu vượt qua mức này, mọi cố gắng của Phe Sell có lẽ đã thất bại.
Nếu không qua được, lực của trend giảm vẫn sẽ đc thực thi mạnh mẽ trở lại. mở ra cơ hội khoét sâu của giá về vùng 1.25-1.26
Goodluck !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.