Atptrading271

Chiến lược giao dịch GBPUSD

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá hiện tại đang có dấu hiệu quay về lại vùng hỗ trợ
Chiến lược sell gbpusd

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.