EW-Mercury

GBPUSD - Elliott wave Forecast

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hôm nay có thể sell GBPUSD khi sóng (b) khả năng cao đã kết thúc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.