FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cùng xem biểu đồ giá của GBPUSD - mình sẽ vào lệnh BUY khi giá hạ xuống mốc 1.24317 và đặt TP tại 1.25068 || SL tại 1.23929 :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.