SuperForex

Cặp tiền di chuyển khỏi mức cao

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp tiền của chúng ta đang giảm, sau khi cập nhật mức cao nhất trong 2 năm. Tại thời điểm này có vẻ như cặp tiền đang hình thành hình ảnh "đầu và vai" trên biểu đồ.

Giá đã phá vỡ đường xu hướng trung hạn từ trên xuống và tiến tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 1.3990. Trong trường hợp định giá theo mức hỗ trợ này, đây sẽ trở thành ngưỡng kháng cự. Và sau đó chúng tôi đang xem xét một sự đảo chiều và xu hướng giảm đang hình thành. Nếu không, mức giá này sẽ không vượt qua được, khi đó chúng ta kỳ vọng sự hình thành của một "kênh" tương đương với đường biên trên của đường trước của xu thế tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.