eaabram

GBP/USD sẽ đi về đâu khi bão Brexit đến?!

eaabram Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Có thể thấy, trong những ngày qua GBP/USD đang chạy theo mô hình tích lũy chờ điểm breakout. Và việc GBP/USD sẽ đi lên hay đi xuống còn chờ tiến trình đàm phán Brexit trong tương lai

Một kịch bản tốt GBP sẽ mạnh lên là kịch bản nhắm tới của hầu hết các nhà phân tích chiến lược
Các mức kì vọng : 1.336 ( 2/11/2017 - 9/7/2018 )

Nếu các thỏa thuận không được thống nhất, kịch bản xấu sẽ xảy ra, nhưng mức giảm điểm đồng bảng anh sẽ không mạnh, mức giá hỗ trợ 1.2985 ( đáy 19/07/2018 , giao thoa của 2 mô hình song song

Nếu cần tư vấn, hỗ trợ: https://fb.com/vandu.thienha
Giao dịch đang hoạt động:
Đỉnh cũ đang chuẩn bị lặp lại 1.32
Giao dịch đang hoạt động:
FOMC sẽ kéo vàng và GU về đáy trong hôm nay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.