HTPHONG

phân tích GU 22/10/21

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đang tạo setup mua đẹp, mua tại giá hiện tại hoặc chờ retest hổ trợ gần nhất để mua lên, mục tiêu lợi nhuận 4R.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.