NKN_SQUAD_VN

Nhận định GBPUSD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
xu hướng H4 tăng, setup 2 điểm vào cho tuần mới điểm đầu tiên kỳ vọng dựa trên klv h1, điểm vào thứ 2 kỳ vọng dựa trên key level h4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.