xuanhaimmoer

GBPUSD - Hồi nhẹ trong xu hướng giảm mạnh

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phân tích trên đồ thị

Good luck every one !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.