linkphan1995

GBPUSD .Cypher

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mô hình đã hoàn thành