NgocHaiPearlie

GBPUSD - Chờ test trend là bán.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kỳ vọng tăng lên trendline kháng cự và sell xuống.
Bình luận: Chạm đúng trend kháng cự giảm tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.