FAST-TRADING

#GBPUSD tìm điểm vào cho cả MUA và BÁN

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD -M15
- Phân tích tổng quan:
+ Xu hướng chính: Giảm
+ Xu hướng H1: Đi ngang
- Phân tích cơ bản:
+ M15 #GBPUSD tăng trong H1 đi ngang, chưa có nhiều dữ liệu và dựa vào những góc nhìn kỹ thuật mang tính cá nhân đưa ra sự quan tâm hiện tại cho GBPUSD

(Góc nhìn cá nhân đang quan tâm)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.