DvDfx27

GBPUSD- ĐỦ KIÊN NHẪN?

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kên nhẫn đến khi giá có tín hiệu bán ở 2 vùng đó nha anh em.
Bình luận: kiên nhẫn đã được đền bù khi giá đã phả ứng với vùng congestion dự đoán từ trước.
Bình luận: