DvDfx27

GBPUSD- ĐỦ KIÊN NHẪN?

DvDfx27 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kên nhẫn đến khi giá có tín hiệu bán ở 2 vùng đó nha anh em.
Bình luận:
kiên nhẫn đã được đền bù khi giá đã phả ứng với vùng congestion dự đoán từ trước.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.