FX:GBPUSD

GBPUSD hiện tại đã chạm vào ngưỡng kháng cự trên khung thời gian H4, ngày hôm qua có nhận định mua lên nhưng cơ hội không đẹp nên chưa vào được lệnh

tiếp xem phản ứng giá tại đây nếu phá qua vùng 1.37688 thì sẽ tiếp tục tăng nữa

theo nhận định của mình giá sẽ đi sideway ở đây và tiếp tục đâm mạnh xuống, tuy nghiên đó chỉ là nhận định của bản thân, ta cần tiếp tục theo dõi hành động giá và không cần làm gì cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.