NgheTrader

GBP/USD - SELL STOP

Giá xuống
NgheTrader Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Setup vào lệnh:
- Bear Flag - cờ giảm sau một đợt giảm mạnh

Điểm vào lệnh:
- SELL STOP tại điểm break-out cờ giảm

Quản lý rủi ro:
- Tất cả các lệnh của mình đều có mức rủi ro nếu thua là -1% tài khoản. Luôn xác định trước rủi ro và sẵn sàng chấp nhận thua là một trong những điều quan trọng nhất nếu bạn muốn gắn bó lâu dài với nghề trader.

***Lưu ý: Đây hoàn toàn là nhận định cá nhân chỉ với mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền là của bạn và hãy trân trọng nó trước khi nó bốc hơi theo những lần trade vô kỷ luật :D
Đã hủy lệnh:
Giá không thể break out xuống mạnh mẽ do đó có khả năng sẽ điều chỉnh tiếp trước khi đi xuống, do đó mình hủy lệnh SELL STOP này!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.