Jayce1006

GBPUSD Động lực tăng yếu. Sóng hồi. 09-13/12/2019

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trường hợp đẹp nhất là giảm tụt Vol sâu . Hoặc xấu là :SW giữ lực đi ngang dài trong vòng nửa tháng nữa.
Ưu tiên xem xét giảm vì có nhiều yếu tố chỉ ra giảm như trên ptich.