Jayce_Pham

GBPUSD Động lực tăng yếu. Sóng hồi. 09-13/12/2019

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trường hợp đẹp nhất là giảm tụt Vol sâu . Hoặc xấu là :SW giữ lực đi ngang dài trong vòng nửa tháng nữa.
Ưu tiên xem xét giảm vì có nhiều yếu tố chỉ ra giảm như trên ptich.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.