VuVanTien94hd

GBPUSD, KỊCH BẢN TĂNG GIÁ

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đợi chờ miti xong, entry 1 tại ob bị break entry 2 tại Ob mới tạo. mục tiêu tại swing high h4

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.