GAMOFX

đề xuất giao dịch hướng lên cho GBPUSD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
2 ngày D1 tăng ở vùng hỗ trợ quan trọng sau đó xác nhận hỗ trợ mới tại 1.351
2 plan buy GU, plan 1 buy sớm RR cao
plan 2 chờ thêm break out kháng cự 1.360 buy lên RR thấp hơn plan 1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.