DuyOuliver

GU ĐẢO CHIỀU TĂNG KHUNG TIME H4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đã phá qua keylevel quan trọng giảm của h4. Vậy mục tiêu tiếp theo của Gu sẽ tiếp tục tăng.
Việc chúng ta hiện tại là kiên nhẫn đợi gia hồi về vùng mua của h4 để tìm kiếm một có hội vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.