dinhchien

GBPUSD - tăng tại vùng sóng Ngày (New Elliot)

Giá lên
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Màn hình 1: Xu hướng hàng ngày có sự đảo chiều cho xu hướng tăng giá.
Màn hình 2: H4 có sự điều chỉnh cho vùng Mua tại sóng Nhóm Hàng ngày.
Màn hình 3: H1 đợi sóng đối xứng quy tắc đảo chiều H4 cho Mua theo Màn hình 1.
3 mục tiêu được tính toán theo quy tắc Elliot .
-----------------

Monitor 1: Daily's trend has a reversal for the Uptrend.
Monitor 2: H4 has a correction to zone for Buy at Daily Group wave.
Monitor 3: H1 wait for a reversal break rule symmetry wave of H4 for Buy follow Monitor 1. 1.3092 is the price for reversal.
3 targets are calculated by Elliot rule.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.