thanga2a2a2

GBPUSP ngày 12/10/2021

thanga2a2a2 Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Lệnh buy stop từ ngày 7/10 chưa khớp, mọi nhận định về khung ngày và tuần vẫn còn nguyên giá trị, thâm chí được củng cố thêm bởi phản ứng từ chối giá của đường EMA21 và sự hình thành một cụm nến Fakey.
- Đồng thời có thể thấy khối lượng đang có chiều hướng giảm dần trong khi giá gần như đi ngang trong 5 phiên liên tiếp thể hiện sự cạn kiệt lực mua ở đây.
- Dời cây nến đặt lệnh về cây pinbar mới hình thành, đặt lệnh và ngồi im.
Keep it simple stupid.

Bình luận:
Lệnh vẫn chưa thể khớp khi đông USD suy yếu. tiếp tục chờ đợi. có thể tín hiệu kết thúc đợt back test sẽ đến ở vùng Fibo 0.5 0.618

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.