NguyenThang33

GU - Khung H4

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Theo mô hình giá thì có thể vào trạng thái Short và TP tại 1259

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.