Quitran678

GBPUSD PHE BÁN KIỆT SỨC

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD chạm đáy 2 lần điều bỊ phe mua đẩy lên.. chỉ báo StocH %k cắt qua %D đây là tính hiệu tốt cho NDT mua vào...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.