Tungle111

14/07/21: GBP/USD giao dịch trong sideways

Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tỷ giá GBP/USD hiện đang trong xu hướng sideways ngắn hạn với biên độ 1.3740-1.3900.
Chiến lược giao dịch ưu tiên buy ở vùng support 1.3740 và sell ở vùng kháng cự 1.3900, dừng lỗ ở trên resistance với lệnh sell và dưới support đối với lệnh buy.
Giao dịch đang hoạt động:
Entry tại resistance 1.39
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chốt lời sell tại resistance
Giao dịch đang hoạt động:
Entry buy tại support 1.3750
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Dừng lỗ và kết thúc sideways

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.