FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
* Nhận xét
* Tỷ giá *GBP/USD* sau một gian dài giảm mạnh, hiện tại đang *hướng xuống vùng 1.26561*.
* Xem lại lịch sử vùng *1.26561* là vùng quan trọng, phe mua đã cố gắng đẩy giá *break qua* *vùng 1.26561* ít nhất* 4 lần* kể từ ngày 10/11/16 - 28/03/17 nhưng *không thành công*,
* đến ngày 18/4/17 phe mua đã chiến thắng *break khỏi vùng 1.26561* đẩy giá lên vùng 1.30275. ngày 20/6/17 lần đầu tiên sau khi bị break phe bán đã kéo giá xuống về *vùng 1.26561* nhưng lần này phe mua đã chiến thắng và đẩy giá tiếp tục lên cao đến vùng 1.43486
* và đây là lần thứ 2 giá trở lại Vùng 1.26561 với những biến động trên cho ta thấy vùng 1.26561 là vùng giá quan trọng

* Kết luận:
* Nếu Giá break qua vùng kháng cự 1.26561 và nến xác nhận có giá đóng cửa nằm dưới vùng 1.25887 ta vào lệnh sell. TP1 tại vùng 1.24054 vs TP2 tại vùng 1.21942 SL trên vùng 1.26561
* Nếu Giá không break được cản và có giá đóng cửa nằm ở trên vùng 1.28159 ta vào lệnh Buy, TP 1.30032 vs SL 1.27561

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.