ndt89

GU ư, nhìn đã muốn sell ngay rồi

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sell 1.23. Sl 50pip, tp 1.19

Bình luận