Bao_bao

Sell GBPUSD

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hướng của cặp tiền này vẫn là "trung lập - giảm giá"
Nếu giá phá vỡ ở mức hỗ trợ 1.3100, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể vào vị trí với mức dừng lỗ tại 1.3115 và chốt lãi ở mức 1.3060 hoặc thấp hơn.
Nếu giá phá vỡ mức kháng cự 1.3200, các mục tiêu tiếp theo có thể nằm ở 1.3230 và 1.3250.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.