NguyenThang33

Gờ U - SHORT thôi

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sau khi phá vỡ một mức hỗ trợ quan trọng, Sterling đang bị dồn nén. Với Brexit ở Limbo, Theresa May trong chuyến công tác đang cố gắng lấy lại một số ủng hộ và đã có Merkle tham gia cùng thuyền, Pound chịu áp lực và đồng đô la tiếp tục mạnh lên. Nếu thỏa thuận Brexit thất bại, đồng bảng Anh chắc chắn sẽ mất giá mạnh. Bà May đang trong tình trạng không được tốt cho lắm.

Vị trí hiện tại: Short GBPUSD .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.