BeDueCoDoc

Chiến lược của Bê Đuê Cô Độc!!

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chart đã vẽ, cứ thế mà chiến!! Cân nhắc KHỐI LƯỢNG khi vào lệnh!!