DuongCapital

GPB/USD thuận theo xu hướng giá đi xuống

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
mang tính chất tam khảo mong mọi người ném đá nhẹ tay

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.