URIFX

GBPUSD: Counter trend, mình bán

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mình chờ cả GBP tiếp tục rớt và USD kết thúc wave pullback.
Sell GBPUSD R:R cũng rất đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.