OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Canh mua tại vùng Demand trên chart 15 phút khi giá hồi về.
Mua tại 1.30629
Stoploss dưới 1.30429
Take profit 1.3202

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.