FAST-TRADING

GBPUSD ĐÃ THOÁI LUI, GIAO DỊCH CÙNG XU HƯỚNG TRUNG HẠN

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- GBPUSD M15

+ GBPUSD đã có cú hồi mạnh từ vùng kháng cự 1.327x vào đêm khuya qua. Hiện giá giao dịch quanh vùng 1.338x - 1.340x

+ Đà tăng ngắn hạn đi ngược xu hướng được củng cố khi tâm lý bất an của Thị trường đỡ hơn với giọng điệu hỗ trợ của Fed. (Đồng USD đang chi phối xu hướng ngắn hạn của GBP)

+ Vùng 1.334x - 1.336x sẽ là vùng hỗ trợ ngắn hạn khi đã có nhiều lần giá được hỗ trợ tại vùng này. (Cách xác định vùng cung - cầu). Đà tăng của GBPUSD sẽ bị cản trở bởi vùng 1.342x - 1.344x khi đã có nhiều lần giá đã chạm vùng này và giảm mạnh.

+ GBPUSD đi ngang biên độ lớn từ 1.325x - 1.344x. Chú ý quan sát các vùng giá trên biểu đồ.

Ưu tiên giao dịch cùng xu hướng trung và dài hạn là BÁN.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.