FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
hello mọi người lâu ròi ko gặp mình có 1 lênh cho mọi người tham khảo như vây nhé,lệnh này rr 4.6 cũng khá cao nên mọi người có thể vào nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.