WindyCloud

Khuyến nghị bán GBPUSD

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp tiền tệ GBPUSD hiện đang hồi lên khá tốt và test lại trendline giảm, trùng với nơi có đường kháng cự đi qua, chúng ta có thể canh sell tại đây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.