congminh222

GBPUSD Hết xu thế tăng, lại canh đi theo xu thế giảm thoy

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
SL TP đều tốt, tỷ lệ RR ngon nghẻ, vào thôi :D
*** Dự đoán cho vui, SL thì vẫn vui nhé AE ***
Bình luận: Giá ko cho tín hiệu sell, canh Buy khi giá test lại 1.376
Bình luận: Buy tại đây thì chỉ cần sl 1,374 là đủ nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.