thichtuong

GBPUSD xu hướng đảo chiều tăng

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
có 2 kịch bản cho kèo này là bắt đầu test giá sau đó quyết định tiếp theo sẽ là bò hay gấu
nếu là bò thì ta canh vào lệnh và sl đặt vùng đáy nến test
nếu là gấu thì tiếp tục chờ nó về key chính để buy (vì nó đã phá vỡ 1 lần)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.