GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch cặp GBPUSD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp GBPUSD đang thể hiện cấu trúc xu hướng giảm và từ chối đà tăng trước đó

Canh sell khi giá hồi về1.2730, stop 1.2750, mục tiêu 1.2630

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro ki giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.