dinhchien

GBPUSD - Kết hợp Keltner, Stochastic & Higher High Higher Low

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
stop/profit: 2/2; keltner cross: 1; reset entry; keltner confirm: upper/lower 1; stochastic: 80/17; LH/HL: 5
Max risk: 4%.
Xác định xu hướng:
- Keltner Channel: Giá vượt Upper/Lower 1.
- Stochastic:
...Xu hướng tăng: chỉ số k>80
...Xu hướng giảm: chỉ số k<17.
- Higher High Higher Low:
... Tăng: Higher Low (HL)
...Giảm: Lower High (LH)
Cách vào lệnh:
Cả 3 điều kiện trên thỏa vào lệnh khi chỉ báo Stochastic cho k cắt lên d vào lệnh Buy. k cắt xuống d vào lệnh Sell.
********* Xem xét vào lệnh 2 theo Fibo để có tỉ lệ Risk/reward: 1/2......

Bình luận