tandep2222

gbp usd

Giá xuống
tandep2222 Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
gpd khung 4 h cho tin hieu xau . khung d mo hình 2 đỉnh
Bình luận:
tuân thủ stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.