maivanhai

Price Action, phân tích tuần tới.

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Video là một số cặp tiền đáng để ý tuần tới, các bạn tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.