tina19792003

GBPUSD CANH BUY

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
CANH BUY LIMIT THEO PLAN
Xem xét lần điều lần 3 giảm giá khung D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.