Sinvestvn

BUY GBPUSD

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đã phản ứng tăng tại hỗ trợ của trendline phía dưới.
Đồng thời giá break out trendline giảm, mục tiêu 1.2750 - 1.2800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.